GOLGEN——时间至臻
店址 电话
乌鲁木齐市新华北路108号红山新世纪一楼名表中心
0991-8831969
乌鲁木齐市新华南路1号东方100商厦1楼
0991-2322035
乌鲁木齐市黄河路七一酱园购物中心
0991-5824165
乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦15楼
0991-5563080
乌鲁木齐市沙依巴克区长江路国贸大厦门面38号东方钟表行
0991-5829957
Baidu